Aktualności          Informacje związkowe          Władze oddziału         Sekcje oddziału         Fotogaleria         Kontakt
     

Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów

 

Biuro czynne:

Wtorek |  9:00 - 12:00

Czwartek  | 9:00 - 12:00

tel. (16)  621 52 78

ul. Sienkiewicz 3,   37-500 Jarosław

 

        Przewodnicząca Oddziałowej SEiR -  Krystyna Zygadło  tel.:  606966755

      

         Zarząd Oddziałowej SEiR:

      Maria Burda  

      Dominik Domagala

      Teresa Durska

      Urszula Janik
      Władysława Kozioł

      Stefania Kubejko

      Bogdan Piotrowski  
      Jan Rupnicki

      Jan Szymski 

      Zdzisława Wandasiewicz
          
   
 
I N F O R M A C J E     Z W I Ą Z K O W E

 

     Zapraszamy na spotkanie integracyjne w plenerze do  Radawy dnia 17.09.2020r. informacje szczegółowe w aktualnościach na naszej stronie.

 

W związku z - KORONAWIRUSEM  -
zawiesza się do odwołania spotkania
Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Jarosławiu.

 

W sprawach pilnych  zapraszamy do biura sekcji

 Wtorek | 9:00 – 12:00
Czwartek | 9:00 – 12:00

oraz  telefonicznie z Przewodniczącą OSEiR ZNP w Jarosławiu 

Krystyną Zygadło tel.: 606966755

   

Ogłoszenie Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Jarosławiu

 

W związku z zaleceniami Rządu RP z powodu pandemii zostały odwołane  planowane na 2020 rok imprezy kulturalno-rozrywkowe i rekreacyjne:

- spotkania okolicznościowe,

- wyjazdy do teatru i filharmonii,

- wycieczki do Zakopanego, Kazimierza Dolnego i Nałęczowa oraz do Hiszpanii.

 

 Uwaga - wszystkie wpłaty w 100% zostaną zwrócone.  

 

Wypłaty za odwołane imprezy  oraz pobyty sanatoryjne będą dokonywane w każdy czwartak w godz. 9:30 do 12:00 - zapraszamy

 

OGŁOSZENIE OSEiR ZNP w Jarosławiu - styczeń 2020 r.  

 

    Wnioski na świadczenia świąteczne: 

dla emerytów korzystających z SFŚS NEiR przy Szkole Podstawowej nr 11

powinny być złożone:

  

  Boże Narodzenie - termin do 15 listopada każdego roku

    Wielkanoc - termin do 28 lutego każdego roku

 

Wnioski po terminie nie będą przyjmowane.

 

Terminy składania podań o zapomogi zdrowotne i refundacje

lecznictwa sanatoryjnego

     Tę pomoc finansową można otrzymać tylko raz w roku.

 

     Podania składamy w dwóch terminach:

       1. do 31 maja (wypłata w czerwcu)

       2. do 31 października (wypłata w listopadzie)

 

 

  Druki do pobrania:

    - Oświadczenie o dochodach z SFŚSNEiR przy SP Nr 11 w Jarosławiu.

    - Wniosek o zapomogę z SFŚSNEiR przy SP Nr 11 w Jarosławiu.

    - Oświadczenie o dochodach z SFŚSNEiR przy ZSSChiO w Jarosławiu.

    - Wniosek o zapomogę z SFŚSNEiR przy ZSSChiO w Jarosławiu.


 

    Archiwum SEiR

 

Oddziałowa Sekcja Administracji i Obsługi

 

 

        Przewodnicząca Oddziałowej SAiO:  Magdalena Cienki   tel.: 691409056

  

        Członkowie Zarządu Oddziałowej SAiO:    

        Elżbieta Bartłomowicz