Aktualności      Informacje związkowe      Zarząd   Ogniska       Sekcje   Kluby       Fotogaleria
         
 

 

Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu

 

Prezes:             Andrzej Mamak
Wiceprezes:
      Grażyna Barańska
                        Ewa Widaj  
Sekretarz:        Anna Gross 
Członkowie:     Marta Jartym - Morawska
                       Danuta Naczas
                       Edward Tokarski
                       Maria Wojciechowska

 

Przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów:                   

  Edward Tokarski 
Przewodnicząca Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi: 

  Maria Wojciechowska

Główna księgowa:                                           

  Dorota Pośpiech

 

Zarząd Oddziału ZNP w Jarosławiu

  Grażyna Barańska
  Beata Bąk 

   Bogusław Dzimira
  Grażyna Buszta

  Joanna Gierczak
  Anna Gross
  Barbara Eider-Chodań
  Marta Jartym-Morawska 
  Wiesława Kida
  Andrzej Mamak
  Zbigniew Martynowicz
  Jolanta Mazur
  Danuta Naczas
  Jarosław Nowak
  Piotr Raróg
  Krzysztof Rokoszyński
  Edward Tokarski
  Maria Trelka
  Ewa Turek
  Ewa Widaj
  Maria Wojciechowska

  Hanna Wojciechowska-Kiwior

 

 


 

Przewodnicząca:              Grażyna Jaracz
Wiceprzewodnicząca:     Elżbieta Bartłomowicz 

Członkowie:                        Magdalena Cienki

                                               Danuta Dragonik

                                               Małgorzata Kusy

 
       
   

 


Ognisko ZNP przy Miejskim Przedszkolu Nr 10

- prezes - Kol. Jolanta Mazur  więcej>>


Ognisko ZNP przy Szkołe Podstawowej Nr 4 

- prezes - Kol. Barbara Eider -Chodań    więcej>>

 

Ognisko ZNP przy Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

- prezes - Kol. Ewa Widaj  więcej>>


Ognisko ZNP przy Szkołe Podstawowej Nr 6  

- prezes - Kol. Anna Gross  więcej>>


Ognisko ZNP przy Szkołe Podstawowej Nr 10  w Jarosławiu 

- prezes - Kol. Beata Bąk   więcej>>


Ognisko ZNP przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 

- prezes - Kol. Dariusz Serafin  więcej>>

Ognisko ZNP przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 

- prezes - Kol. Wiesława Kida  więcej>>

Grupa Związkowa ZNP przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

im. Książąt Czartoryskich 

- prezes - Kol. Ewa Turek  więcej>> 

Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Ekonomicznych

- prezes - Kol. Danuta Naczas  więcej>>

Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

- prezes - Kol. Krzysztof Rokoszyński  więcej>> 

Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących

- prezes - Kol.  Hanna Wojciechowska-Kiwior więcej>> 


Ognisko ZNP przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jarosławiu 

- prezes - Kol. Marta Jartym-Morawska   więcej>> 

Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

- prezes - Kol. Andrzej Folwarczny  więcej>>

Ognisko ZNP przy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej  

- prezes - Kol. Anna Sobczak  więcej>>

Ognisko ZNP przy Zespół Placówek Oświatowych 

- prezes - Kol. Zbigniew Martynowicz  więcej>>

Ognisko ZNP przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu  

-  prezes - Kol. Piotr Raróg więcej>>

Ognisko ZNP przy Powiatowe Ognisko Baletowe  

-  prezes - Kol. Józefa Prusinowska  więcej>>

Ognisko ZNP  Ognisko Międzyszkolne 

-  prezes - Kol. Maria Trelka  więcej>>

Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Plastycznych

-  prezes - Kol. Bogusław Dzimira więcej>>

Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych  

-  prezes - Kol. Jarosław Nowak   więcej>>