Aktualności      Informacje związkowe      Zarząd   Ogniska       Sekcje   Kluby       Fotogaleria
         
 

 

Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu

  Andrzej Mamak - Prezes
 
Grażyna Barańska - Wiceprezes
  Ewa Widaj  
  Anna Gross - Sekretarz
  Marta Jartym - Morawska - Członkowie  
  Danuta Naczas
  Edward Tokarski
  Maria Wojciechowska

 

Przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów:                   

  Edward Tokarski 
Przewodnicząca Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi: 

  Maria Wojciechowska
Główna księgowa:                                           

  Dorota Pośpiech

Zarząd Oddziału ZNP w Jarosławiu

  Grażyna Barańska
  Beata Bąk 

   Bogusław Dzimira
  Grażyna Buszta
  Anna Gross
  Barbara Eider-Chodań
  Marta Jartym-Morawska 
  Wiesława Kida
  Andrzej Mamak
  Zbigniew Martynowicz
  Jolanta Mazur
  Danuta Naczas
  Jarosław Nowak
  Piotr Raróg
  Krzysztof Rokoszyński
  Edward Tokarski
  Maria Trelka
  Ewa Turek
  Ewa Widaj
  Maria Wojciechowska

  Hanna Wojciechowska-Kiwior

 

 


 

  Grażyna Jaracz - Przewodnicząca
  Elżbieta Bartłomowicz - 
Wiceprzewodnicząca    

  Magdalena Cienki - Członkowie

  Danuta Dragonik

  Małgorzata Kusy

 
       
   

 


 Ognisko ZNP przy Miejskim Przedszkolu Nr 10

- prezes - Kol. Jolanta Mazur  więcej>>

 

 Ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej  Nr 1 

- prezes - Kol. Dariusz Nogaj  więcej>>


 Ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej Nr 4 

- prezes - Kol. Barbara Eider -Chodań    więcej>>

 

 Ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej Nr 5

- prezes - Kol. Ewa Widaj  więcej>>


 Ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej Nr 6  

- prezes - Kol. Anna Gross  więcej>>


 Ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej Nr 10  

- prezes - Kol. Beata Bąk   więcej>>


 Ognisko ZNP przy
Szkole Podstawowej Nr 11

- prezes - Kol. Małgorzata Ciurko  więcej>>

 Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 

- prezes - Kol. Danuta Naczas  więcej>>

 Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

- prezes - Kol. Krzysztof Rokoszyński  więcej>> 

 Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących

- prezes - Kol.  Hanna Wojciechowska-Kiwior więcej>> 


 Ognisko ZNP przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 

- prezes - Kol. Marta Jartym-Morawska   więcej>> 

 Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

- prezes - Kol. Andrzej Folwarczny  więcej>>

 Ognisko ZNP przy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej  

- prezes - Kol. Anna Sobczak  więcej>>

 Ognisko ZNP przy Zespole Placówek Oświatowych 

- prezes - Kol. Zbigniew Martynowicz  więcej>>

 Ognisko ZNP przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

-  prezes - Kol. Piotr Raróg więcej>>

 Ognisko ZNP przy Powiatowym Ognisku Baletowym  

-  prezes - Kol. Józefa Prusinowska  więcej>>
 
 Ognisko ZNP  Ognisko Międzyszkolne 

-  prezes - Kol. Maria Trelka  więcej>>

 Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Plastycznych

-  prezes - Kol. Bogusław Dzimira więcej>>

 Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych  

-  prezes - Kol. Jarosław Nowak   więcej>>

 

 Ognisko ZNP przy I Liceum Ogólnokształcącym  

-  prezes - Kol. Zbigniew Tabor   więcej>>