Aktualności          Informacje związkowe          Władze oddziału         Sekcje oddziału         Fotogaleria         Kontakt
     
 

Władze Oddziału ZNP w Jarosławiu

 

  Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu:

   

    Andrzej Mamak                - Prezes
 
   Ewa Widaj                      - Wiceprezes
    Anna Gross                     - Sekretarz
    Marta Jartym - Morawska  - Członkowie:  
    Barbara Szyper
    Krystyna Zygadło
 
  Magdalena Cienki

 

  Przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów:                   

 

    Krystyna Zygadło 

 

  Przewodnicząca Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi: 

 

    Magdalena Cienki

 

  Główna księgowa:                                           

   

    Dorota Pośpiech

 

  Zarząd Oddziału ZNP w Jarosławiu:

  

     Elżbieta Bartłomowicz

     Magdalena Cienki

     Małgorzata Ciurko

     Bogusław Dzimira
    Barbara Eider-Chodań
    Robert Gilarski
    Anna Gross

    Marta Jartym-Morawska 
    Danuta Krasicka

    Bożena Krawczyk

    Beata Łaba
    Andrzej Mamak
    Zbigniew Martynowicz
    Adam Nietrzeba
    Dariusz Nogaj

    Jarosław Nowak

    Mariusz Płocica
    Piotr Raróg
    Krzysztof Rokoszyński
    Barbara Szyper

    Zbigniew Tabor
    Maria Trelka
    Ewa Widaj

    Hanna Wojciechowska-Kiwior

    Krystyna Zygadło

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna ZNP w Jarosławiu

 

     Małgorzata Kusy   - Przewodnicząca
    
Danuta Dragonik  - Wiceprzewodnicząca    

    Wiesława Kida       - Członkowie

     Agnieszka Drozdowicz

     Jolanta Matrejek

    

 

Ogniska Oddziału ZNP w Jarosławiu


   
Ognisko ZNP przy Miejskim Przedszkolu Nr 10

  - prezes - Kol. Elżbieta Bartłomowicz  więcej>>

 

    Ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej  Nr 1 

  - prezes - Kol. Dariusz Nogaj  więcej>>

 

   Ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej  Nr 2 

  - prezes - Kol. Małgorzata Marcinko  więcej>>


   Ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej Nr 4 

  - prezes - Kol. Barbara Eider -Chodań    więcej>>

 

    Ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej Nr 5

  - prezes - Kol. Ewa Widaj  więcej>>


    Ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej Nr 6  

  - prezes - Kol. Anna Gross  więcej>>


   Ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej Nr 10  

  - prezes - Kol. Barbara Szyper   więcej>>


   Ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej Nr 11

   - prezes - Kol. Małgorzata Ciurko  więcej>>

   Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 

  - prezes - Kol. Bożena Krawczyk  więcej>>

   Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

   - prezes - Kol. Krzysztof Rokoszyński  więcej>> 

   Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących

   - prezes - Kol.  Hanna Wojciechowska-Kiwior więcej>> 


   Ognisko ZNP przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 

   - prezes - Kol. Marta Jartym-Morawska   więcej>> 

   Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

   - prezes - Kol. Danuta Krasicka   więcej>>

   Ognisko ZNP przy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej  

   - prezes - Kol. Beata Łaba  więcej>>

   Ognisko ZNP przy Zespole Placówek Oświatowych 

   - prezes - Kol. Zbigniew Martynowicz  więcej>>

   Ognisko ZNP przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

   - prezes - Kol. Piotr Raróg więcej>>

   Ognisko ZNP przy Powiatowym Ognisku Baletowym  

   - prezes - Kol. Greta Wyczawska-Dubaj  więcej>>
 
   Ognisko ZNP  Ognisko Międzyszkolne 

  - prezes - Kol. Maria Trelka  więcej>>

   Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Plastycznych

  - prezes - Kol. Bogusław Dzimira więcej>>

   Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych  

  - prezes - Kol. Jarosław Nowak   więcej>>

 

   Ognisko ZNP przy I Liceum Ogólnokształcącym  

  -  prezes - Kol. Zbigniew Tabor   więcej>>

 

   Ognisko ZNP przy Zespole Szkół Innowacyjnych  

  -  prezes - Kol. Mariusz Płocica   więcej>>