Aktualności      Informacje związkowe      Zarząd   Ogniska       Sekcje   Kluby       Fotogaleria
     

   

  Wniosek o przyznanie zapomogi związkowej dla członków związku Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu

     

Statut ZNP

Deklaracja ZNP
Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP
Regulamin przyznawania zapomóg losowych członkom ZNP
Regulamin przyznawania zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP

 

 

         Rachunki na potrzeby zebrań  w Ogniskach prosimy wystawiać na:

 

Nabywca: Związek Nauczycielstwa Polskiego, ul. Smulikowskiego 6/8,

00 - 389 Warszawa   NIP: 526-000-18-84

 Odbiorca:  Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Jarosław,

ul. Sienkiewicza 3, 37-500 Jarosław 

 

 

 

 

 

 TERMINARZ porad prawnych dla członków ZNP Okręgu Podkarpackiego 

 

 porad  udziela Kolega Stanisław Kłak – doradca prawny

  Powiat  Jarosław:
  miejsce:       Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu ul. Sienkiewicza 3
  telefon :        16 6215278
  termin:    

  (terminy udzielanych porad prawnych zawieszane są co miesiąc

na stronie Zarządu Okręgu Podkarpackiego ),
  godziny:      
  uczestnicy:  członkowie ZNP z Oddziałów ZNP: 

  Jarosław m., Jarosław gm., Chłopice, Laszki, Pawłosiów, Radymno, 

  Rakietnica, Roźwienica, Wiązownica, Pruchnik

 

   

   
     
   

 

  OFERTA SZKOLEŃ OUPiS RZESZÓW

 

  Istnieje możliwość przeprowadzenia wybranych kursów z oferty OUPiS

  w Jarosławiu w siedzibie Związku w zależności od zapotrzebowania  

  związkowców. Prosimy zgłoszenia kierować do Prezesów Ognisk

  lub biura oddziału.