Aktualności          Informacje związkowe          Władze oddziału         Sekcje oddziału         Fotogaleria         Kontakt
   

Informacje związkowe

   

Wniosek o przyznanie zapomogi związkowej dla członków związku Oddziału ZNP w Jarosławiu

     

Statut ZNP

Deklaracja członkowska ZNP
Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP
Regulamin przyznawania zapomóg losowych członkom ZNP
Regulamin przyznawania zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy Okręgu Podkarpackiego ZNP

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego

 

 

         Rachunki na potrzeby zebrań  w Ogniskach prosimy wystawiać na:

 

Nabywca: Związek Nauczycielstwa Polskiego, ul. Smulikowskiego 6/8,

00 - 389 Warszawa   NIP: 526-000-18-84

 Odbiorca:  Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Jarosław,

ul. Sienkiewicza 3, 37-500 Jarosław 

 

 

 

Porady prawne

  TERMINARZ porad prawnych dla członków ZNP  

 

                                                   wrzesień - 2020r.

 

  miejsce: Jarosław, ul. Sienkiewicza 3; I piętro      

  telefon: 16 6215278  
 
termin:    

 
                   21.09.2020 r. /poniedziałek/ godz. 15.40 -17.40 

   

  

 

Porady prawne dla członków ZNP udzielane będą za okazaniem ważnej

 legitymacji ZNP lub zaświadczenia wystawionego przez prezesa

 oddziału ZNP lub paska pobranych wynagrodzeń z ostatniego

miesiąca otrzymanych z księgowości szkoły (w którym jest

potwierdzenie potracenia składki ZNP).

 

Kursy i szkolenia

 

  OFERTA SZKOLEŃ OUPiS RZESZÓW

 

  Istnieje możliwość przeprowadzenia wybranych kursów z oferty OUPiS

  w Jarosławiu w siedzibie Związku w zależności od zapotrzebowania  

  związkowców. Prosimy zgłoszenia kierować do Prezesów Ognisk

  lub biura oddziału.