Aktualności      Informacje związkowe      Władze  Oddziału      Sekcje   Kluby       Fotogaleria
             

 

Dnia  28.06.2019 r.  (piątek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu.

Dnia  13.06.2019 r.  (czwartek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu.

  Dnia 21.05.2019r. (wtorek) o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie nowego Zarządu

 Oddziału i Komisji Rewizyjnej

 

Dnia 9.05.2019r.  (czwartek) o godz. 10:00 w restauracji Klasyczna ul. Słowackiego 4/6

 odbyła się  Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów Oddziału ZNP w Jarosławiu.

 

Dnia  3.04.2019r. (środa) o godz. 9:30 w lokalu budynku fabryki "San" przy ul. Piekarskiej odbyło się  zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów.

Dnia 29.03.2019r. (piątek) godz. 16:30 w  budynku Związku ul. Kopernika 3 odbyło się zebranie

Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi.

Dnia  29.04.2019 r odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu.

Dnia  12.04.2019 r odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu.

Dnia  8.04.2019 rodbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu.

Dnia  14.03.2019 r.  (czwartek)  o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu.

Dnia  14.03.2019 r.  (czwartek)   o godz.14:30 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału  ZNP w Jarosławiu.

Dnia  28.02.2019 r.  (czwartek)  o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału, Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu - zapraszamy

Dnia  25.01.2019 r.  (piątek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu.

Dnia  24.01.2019 r.  (czwartek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ZNP w Jarosławiu.

 

Uwaga! W wyniku akcją zbierania podpisów wśród wszystkich pracowników szkół /placówek przeciwko projektowi połączenia obsługi finansowo-księgowej w powiecie jarosławskim i planowanymi zwolnieniami pracowników  informuję, że zebraliśmy ponad 400 podpisów przeciwko projektowi i dnia 2.01.2019 r. zostało wysłane pismo wraz z podpisami do Starosty i Rady Powiatu Jarosławskiego z prośbą o zaprzestanie forsowania w/w projektu.

W związku z tym  zwracam się z wyrazami podziękowania do Prezesów Ognisk ZNP, członków związku

i wszystkich pracowników szkół /placówek, którzy solidarnie wsparli naszą akcję.

 

Dnia 7.12.2018r.  (piątek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium ZO ZNP

w Jarosławiu, które podjęło decyzję o przeprowadzeniu w dniach 17 – 21 grudnia 2018 r. akcję zbierania podpisów wśród pracowników szkół i placówek oświatowych przeciwko projektowi połączenia obsługi finansowo-księgowej tych jednostek, podległych pod powiat jarosławski i planowanymi zwolnieniami pracowników. 

Uwaga! Zarząd Oddziału ZNP w Jarosławiu w grudniu 2018r. wystąpił do Burmistrza i Rady Miasta Jarosławia z pismami w sprawie waloryzacji podwyżek dla pracowników administracji i obsługi na 2019r.

 

Dnia  23.11.2018 r.  (piątek)  odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału, Prezesów Ognisk ZNP

 i ciał statutowych w Jarosławiu

Dnia 17.10.2018r. (środa) o gdz.15.30 u "Słowika" ul Piekarska odbyło się uroczyste spotkanie z okazji DEN  Oddziałowej Sekcji  Emerytów i Rencistów  ZNP w Jarosławiu. W uroczystości wzięli udział  zaproszeni goście: Prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP Stanisława Kłak, Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, Poseł na Sejm Mieczysław Kasprzak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia Tadeusz Słowik oraz Prezes Oddziału ZNP w Jarosławiu Andrzej Mamak            >> zdjęcia z uroczystości

 

Dnia  16.10.2018 r.  (wtorek)  o godz.15:30 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału  ZNP w Jarosławiu.

 

Uwaga! Zarząd Oddziału ZNP w Jarosławiu wystąpił z pismem z dnia 10.10.2018r. do Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie o 15 % podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu podległych pod CEA .

 

  Uwaga! Zarząd Oddziału ZNP w Jarosławiu dnia 10.10.2018r. wystąpił do Starosty i Rady Powiatu Jarosławskiego z pismami w sprawie waloryzacji podwyżek dla pracowników administracji i obsługi na 2019r.

 

Uwaga! Zarząd Oddziału ZNP w Jarosławiu wystąpił z pismem z dnia 20.09.2018r. do Starosty Powiatu Jarosławskiego o 15 % podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi podległych pod Starostwo.

 

Dnia  6.09.2018 r.  (czwartek)  o godz.14:30 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu

Dnia  6.09.2018 r.  (czwartek)  o godz.13:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału  ZNP w Jarosławiu

Dnia  18.05.2018 r.  (piątek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu.

Dnia 18.05.2018r.  (piątek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium ZO ZNP w Jarosławiu

 

Dnia 7.03.2018r.  (środa)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium ZO ZNP w Jarosławiu

Dnia  25.01.2018r.  (czwartek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału

 i Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu

 

Dnia 17.01.2018r. (środa) o gdz.15.30 u "Słowika" ul Piekarska odbyło się uroczyste spotkanie integracyjne Sekcji  Emerytów i Rencistów  ZNP w Jarosławiu. W uroczystości wzięli udział  zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, Poseł na Sejm Mieczysław Kasprzak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia Tadeusz Słowik oraz Prezes Oddziału ZNP w Jarosławiu Andrzej Mamak Na spotkaniu zostały wręczone Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP.

                                                                                                         >> zdjęcia z uroczystości

 

W dniach 21.04.-22.04.2018 r. organizowany jest wyjazd dla członków związku do Lwowa. Wymagany jest paszport. Wyjazd odbędzie się jeżeli liczba chętnych wyniesie 45 osób. Termin zgłoszenia  31.01.2018r. Liczy się kolejność zgłoszenia - serdecznie zapraszamy

 

Dnia 9.01.2018r.  (wtorek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium ZO ZNP

w Jarosławiu.

 Dnia 14.12.2017r.  (czwartek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu

Dnia 30.11.2017r.  (czwartek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium ZO ZNP

w Jarosławiu

Dnia 6.11.2017r.  w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jarosławiu odbyło się spotkanie związkowe z udziałem Prezesa Oddziału ZNP w Jarosławiu.

Dnia 18.10.2017r. (środa) o gdz.15.30 u "Słowika" ul Piekarska odbyło się uroczyste spotkanie z okazji DEN Sekcji  Emerytów i Rencistów  ZNP w Jarosławiu. W uroczystości wzięli udział  zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, Poseł na Sejm Mieczysław Kasprzak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia Tadeusz Słowik oraz Prezes Oddziału ZNP w Jarosławiu Andrzej Mamak

                                                                                                         >> zdjęcia z uroczystości

Dnia 5.10.2017r.  (czwartek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu

Wyjazd na wycieczka do Zakopanego odbędzie się dnia 7.10.2017r. godz.5:30 spod MOSiR w Jarosławiu.

Dnia 26.09.2017r.  (wtorek)  o godz.16:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium ZO ZNP

w Jarosławiu

  Zarząd Oddziału ZNP w Jarosławiu dnia 8.09.2017r. wystąpił do Burmistrza i Rady Miasta Jarosławia z pismami w sprawie waloryzacji podwyżek dla pracowników administracji i obsługi na 2018r.

  Zarząd Oddziału ZNP w Jarosławiu dnia 8.09.2017r. wystąpił do Starosty i Rady Powiatu Jarosławskiego z pismami w sprawie waloryzacji podwyżek dla pracowników administracji i obsługi na 2018r.

W dniach 7-8.10.2016 r.  w ramach obchodów DEN organizowany jest wyjazd dla członków związku do Zakopanego i Krakowa. Termin zgłoszenia uczestników do dnia 13.09.2017r. (środa) do biura oddziału. Liczy się kolejność zgłoszenia - serdecznie zapraszamy  >>  program wycieczki

Dnia 6.09.2017r.  (środa)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium ZO ZNP

w Jarosławiu

Dnia 13.06.2017r.  (wtorek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium ZO ZNP

w Jarosławiu

Wyjazd na wycieczka do Wrocławia odbędzie się dnia 29.04.2017r. godz.3:00 spod MOSiR w Jarosławiu.

Dnia 6.04.2017r. (czwartek) o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło  się posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk

Szkolenie - awans zawodowy na nauczyciela  mianowanego, dyplomowanego może sie odbyć
w Jarosławiu w siedzibie związku, jeżeli zbierze się 20 osób chętnych. Koszt szkolenia  wynosi 100 zł. Dla członków związku będzie dopłata. Proszę o zgłaszanie chętnych do prezesów ognisk lub biura oddziału.   

Dnia 7.03.2017r. (wtorek) o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło  się posiedzenie Zarządu Oddziału

i Prezesów Ognisk.

Dnia 21.02.2017r. (wtorek) o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło  się posiedzenie Zarządu Oddziału

i Prezesów Ognisk.

Dnia 14.02.2017r. (wtorek) o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło  się posiedzenie Zarządu Oddziału

i Prezesów Ognisk.

Dnia 31.01.2017r. (wtorek) o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło  się posiedzenie Zarządu Oddziału, OKR i Prezesów Ognisk

Dnia 11.01.2017r. (środa) o gdz.15.30 u "Słowika" ul Piekarska odbyło się  spotkanie integracyjne Sekcji  Emerytów i Rencistów  ZNP w Jarosławiu. W uroczystości wzięli udział  zaproszeni goście: Prezes Okręgu  Podkarpackiego ZNP Stanisław Kłak, Wiceburmistrz Miasta Jarosławia Dariusz Tracz, dyrektor biura Posła na Sejm Mieczysław Kasprzak Bogusław Tkaczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia Tadeusz Słowik

oraz Prezes Oddziału ZNP w Jarosławiu Andrzej Mamak >> zdjęcia z uroczystości

W dniach 29.04.-1.05.2017 r. organizowana jest wycieczka dla członków związku do Wrocławia. Wycieczka odbędzie się jeżeli liczba chętnych wyniesie 47 osób. Termin zgłoszenia na wycieczkę 06.03.2017r. Liczy się kolejność zgłoszenia - serdecznie zapraszamy  >> program wycieczki

Dnia 15.12.2016r. (czwartek) o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło  się posiedzenie Zarządu Oddziału, OKR i Prezesów Ognisk.

Dnia 15.12.2016r.  (czwartek)  o godz.13:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium ZO ZNP

Dnia 30.11.2016r. (środa) o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło  się posiedzenie Prezydium ZO ZNP

Wyjazd do Warszawy na manifestację 19.11.2016 r. (sobota) godz. 4:30 spod MOSiR Jarosław

Dnia 03.11.2016r. (czwartek) o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło  się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk 

Dnia 03.11.2016r.  (czwartek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium ZO ZNP

Dnia 10.10.2016r. (poniedziałek) o godz. 8:00  odbyło się wyjazdowe posiedzenie  ZO ZNP ,

OKR i ciał statutowych.

Dnia 8.09.2016r. (czwartek) o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło  się posiedzenie Prezydium ZO ZNP

Dnia 16.06.2016r. (czwartek) o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło  się posiedzenie Prezydium ZO ZNP

Dnia 16.05.2016r. odbyło się spotkanie z zastępcą Burmistrza Dariuszem Traczem w sprawie   zasad organizacji roku szkolnego 2016/2017.

 

O widmie zwolnień, zmianach, bonie organizacyjnym porozmawialiśmy z Panem Andrzejem Mamakiem – prezesem Oddziału ZNP w Jarosławiu i Panem Tadeuszem Chrzanem – starostą powiatu jarosławskiego .

 - dnia 9.06.2016 r.

 

Dnia 13.05.2016r. odbyło się spotkanie z zastępcą Burmistrza Dariuszem Traczem w sprawie   zasad organizacji roku szkolnego 2016/2017.

Dnia 18.05.2016r. (środa) o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium ZO ZNP

Dnia 28.04.2016r. (czwartek) o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło  się posiedzenie Zarządu Oddziału, i Prezesów Ognisk 

 

List otwarty do Starosty Powiatu Jarosławskiego Pana Tadeusza Chrzana, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Zbigniewa Piskorza, Radnych Powiatu Jarosławskiego w sprawie wprowadzenie bonu oświatowego - Jarosław 26.04.2016r  >>   więcej

 

Dnia 21.04.2016r. (czwartek) o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło  się posiedzenie Prezydium ZO ZNP

Dnia 7.03.2016r. o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium ZO

Dnia 29.02.2016r.  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu odbyło się spotkanie związkowe z udziałem Prezesa Oddziału ZNP w Jarosławiu.

Dnia 21.01.2016r. (czwartek) o godz.16:00 w siedzibie Związku odbyło  się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej 

Dnia 28.01.2016r. (czwartek) o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło  się posiedzenie Zarządu Oddziału,  Komisji Rewizyjnej i Prezesów Ognisk .

Dnia 5.01.2016r.  w ZSLiT im. J. Słowackiego w Jarosławiu odbyło się spotkanie wyborcze ogniska z udziałem Prezesa Oddziału ZNP w Jarosławiu.

Dnia 18.12.2015r. (piątek) o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło  się posiedzenie Zarządu Oddziału,  Komisji Rewizyjnej i Prezesów Ognisk .

W dniach 23-24.01.2016 r.  organizowany jest wyjazd dla członków związku do Zakopanego na Puchar Świata w skokach narciarskich. Wycieczka odbędzie się jeżeli liczba chętnych wyniesie 47 osób.

Termin zgłoszenia na wycieczkę 18.12.2015r.

Liczy się kolejność zgłoszenia - serdecznie zapraszamy    >> program wycieczki

 W dniach 13-16.10.2016 r. organizowana jest wycieczka dla członków związku do Wiednia. Wycieczka odbędzie się jeżeli liczba chętnych wyniesie 47 osób. Termin zgłoszenia na wycieczkę 31.03.2016r.

Liczy się kolejność zgłoszenia - serdecznie zapraszamy  >> program wycieczki

Dnia 14.12.2015r. Komisja Oświaty Rady Miasta Jarosławia na wniosek naszego związku  rozpatrzyła pozytywnie podwyżki dla  pracowników administracji i obsługi na 2016r. w wysokości 5%.

Dnia 8.11.2015r.  w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyło się spotkanie związkowe z udziałem Prezesa Oddziału ZNP w Jarosławiu.

Dnia 26 .11.2015 r.(czwartek) o godz.15:00  odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału.

Dnia 21.10.2015 r. odbyły się uroczystości w Jarosławiu z okazji 110 rocznicy powstania ZNP i DEN.

 

Uroczystości w Jarosławiu z okazji 110 rocznicy powstania ZNP i DEN

   dnia 21.10.2015r.      >> zdjęcia z uroczystości

 

  Dnia 14.10.2015 r. w Warszawie odbyła się pikieta z udziałem naszych związkowców

Ankieta w sprawie likwidacji gimnazjów.

Druk zbiorówki ZO ZNP w - Ankieta w sprawie gimnazjów.

Dnia 29 .10.2015 r.(czwartek) o godz.17:00  odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału.

Zarząd Oddziału ZNP w Jarosławiu dnia 9.09.2015r. wystąpił do Burmistrza i Rady Miasta Jarosławia z pismami w sprawie waloryzacji podwyżek dla pracowników administracji i obsługi na 2016r.

  Zarząd Oddziału ZNP w Jarosławiu dnia 9.09.2015r. wystąpił do Starosty i Rady Powiatu Jarosławskiego z pismami w sprawie waloryzacji podwyżek dla pracowników administracji i obsługi na 2016r.

Wycieczka do Bogacza 19-20.09.2015 r. - Węgry.  Termin wpłaty na wycieczkę 7.09.2015r.  

                                                                                                                                             >> program wycieczki

Dnia 8 .09.2015 r.(wtorek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie  Zarządu Oddziału

Dnia 2 .09.2015 r.(środa)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbył się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Dnia 29 .06.2015 r.(poniedziałek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Dnia 26.05.2015r. odbyło się spotkanie z zastępcą Burmistrza Marcinem Zaborniakiem w sprawie  polityki oświatowej na terenie miasta oraz zasad organizacji roku szkolnego 2015/2016.

Dnia 22.05.2015r. odbyło się spotkanie z zastępcą Burmistrza Marcinem Zaborniakiem w sprawie  polityki oświatowej na terenie miasta oraz zasad organizacji roku szkolnego 2015/2016.

Dnia 14 .05.2015 r.(czwartek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Dnia 12.05.2015r. odbyło się spotkanie z zastępcą Burmistrza Marcinem Zaborniakiem w sprawie  polityki oświatowej na terenie miasta oraz zasad organizacji roku szkolnego 2015/2016.

Dnia 7.05.2015r. odbyło się spotkanie z Panem Burmistrzem Jarosławia Waldemarem Paluchem oraz

zastępcą Burmistrza Marcinem Zaborniakiem w sprawie  polityki oświatowej na terenie miasta.

 

W związku z małym zainteresowaniem związkowców (około 20 osób) wyjazdem do Dynowa

30.05.2015r. jesteśmy zmuszeni do odwołania w/w wycieczki.

Dnia 18.04.2015 r. w Warszawie odbyła się manifestacja z udziałem naszych związkowców.

Dnia 22.04.2015r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta Jarosławia, z udziałem

 związkowców, którzy zwrócili uwagę na problemy oświaty w mieście. Przedstawiliśmy zagrożenia wynikające

z nowego ustalenia zasad organizacji roku szkolnego 2015/2016 dla placówek oświatowych, dla których

organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Jarosławiu.

Dnia 8.04.2015r. odbyło się spotkanie z Panem Starostą Powiatu Jarosławskiego Tadeuszem Chrzanem

w sprawie polityki oświatowej na nową kadencję oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi.

Dnia 26.03.2015 r. (czwartek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk

Dnia 19 .03.2015 r.(czwartek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Dnia 30 maja 2015 r.  organizowana jest wycieczka dla członków związku do Dynowa. Wycieczka odbędzie się jeżeli liczba chętnych wyniesie 47 osób. Termin zgłoszenia na wycieczkę 24.04.2015r.

Liczy się kolejność zgłoszenia - serdecznie zapraszamy

  W dniach 19-20.09.2015 r. organizowana jest wycieczka dla członków związku do Bogacza - Węgry. Wycieczka odbędzie się jeżeli liczba chętnych wyniesie 47 osób. Termin zgłoszenia na wycieczkę 12.06.2015r.

Liczy się kolejność zgłoszenia - serdecznie zapraszamy

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

pt."Otwarci na zmiany – gotowi do pracy".

Projekt skierowany jest do 50 nauczycieli w wieku aktywności zawodowej, którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy po 31 grudnia 2012 roku, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich oraz zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne. 
   >> Oferta projektu OTWARCI NA ZMIANY - GOTOWI DO PRACY. pdf

Dnia 29.01.2015 r. (czwartek)  o godz.12:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Dnia 29.01.2015 r. (czwartek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału

Dnia 26.12.2014 r. (poniedziałek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

Dnia 14.01.2015r. (środa) o gdz.15.30 u "Słowika" ul Piekarska odbyło się  "Spotkanie OpłatkoweSekcji

 Emerytów i Rencistów  ZNP w Jarosławiu >> zdjęcia

Dnia 11.12.2014 r. (czwartek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału, Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej

Dnia 26 .11.2014 r. (środa)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Dnia 23 .10.2014 r. (czwartek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Dnia 15.10.2014r. (środa) o gdz.16.00 u "Słowika" ul Piekarska odbyło się  spotkanie z okazji DEN Sekcji

 Emerytów i Rencistów  ZNP w Jarosławiu. W uroczystości wzięli udział  zaproszeni goście:

Poseł na Sejm Mieczysław Kasprzak i Tomasz Kulesza, Starosta Powiatu Jarosławskiego Jerzy Batycki, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej EKF Magdalena Lehnart, Dyrektor SP nr 11 Anna Korczewska oraz właściciel obiektu Tadeusz Słowik  >>  zdjęcia ze spotkania

Dnia 2.09.2014 r.(czwartek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie

 Zarządu Oddziału

Wyjazd na wycieczkę 27.09.2014r. godz. 4:00 dworzec PKP Jarosław

W dniach 27-28.09.2014 r.  organizowana jest wycieczka dla członków związku  Żywiec - Wisła. Wycieczka odbędzie się jeżeli liczba chętnych wyniesie 47 osób. Termin zgłoszenia na wycieczkę 12.09.2014

Liczy się kolejność zgłoszenia - serdecznie zapraszamy   >>  program wycieczki

Dnia 3.09.2014 r.(czwartek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

  Dnia 03.06.2014r. (wtorek) o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie nowego Zarządu

 Oddziału i Komisji Rewizyjnej

Dnia 21.05.2014r.  (środa) o godz. 10:00 w restauracji Klasyczna ul. Słowackiego 4/6

 odbyła się  Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów Oddziału ZNP w Jarosławiu.

           Nowym prezesem oddziału został Kol. Andrzej Mamak. Gratulujemy nowo wybranemu Prezesowi, Zarządowi Oddziału i Komisji Rewizyjnej         >> zdjęcia z konferencji

Dnia 05.05.2014r. (poniedziałek) o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału  Komisji Rewizyjnej i Prezesów Ognisk

Dnia 29 .04.2014 r.(wtorek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Dnia 07 .04.2014 r.  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału.

Dnia 1.04.2014r. (wtorek) godz. 15:30 w  budynku Związku ul. Kopernika 3 odbyło się zebranie

Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi.

    Nową przewodniczącą OSPAiO została Kol. Maria Wojciechowska - gratulujemy!

Dnia 9.04.2014r. (środa) o godz. 9:30 w lokalu budynku fabryki "San" przy ul. Piekarskiej odbyło się  zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów.

   Nowym przewodniczącym OSEiR został Kol. Edward Tokarski - gratulujemy!  >> zdjęcia z zebrania

   

 

 
           
   

 

           Związek Nauczycielstwa Polskiego
                      www.znp.edu.pl 
           Okręg Podkarpacki ZNP   
                      www.podkarpacie.znp.edu.pl/   
           Ministerstwo Edukacji Narodowej
                      www.men.waw.pl
           Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
                      www.ko.rzeszow.pl
           Urząd Miasta Jarosław
                      www.jaroslaw.pl/
           Powiat jarosławski
                      starostwo.jaroslaw.pl/   

  

   
           
   

 

  Archiwum

  Archiwum 2008

  Archiwum 2006/2007