Aktualności          Informacje związkowe          Władze oddziału         Sekcje oddziału         Fotogaleria         Kontakt
   

Aktualności

 

Dnia  14.10.2020 r. (środa) o godz.14.00 odbyło  się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu.

Dnia  13.10.2020 r. (wtorek) o godz.12.00 odbyło  się posiedzenie Zarządu OSEiR ZNP w Jarosławiu.

 

Dnia 17.09.2020r. Zarząd Oddziałowej Sekcji  Emerytów i Rencistów ZNP w Jarosławiu zorganizował spotkanie integracyjne w Radawie ul. Spacerowa 12 (za szkołą) ośrodek „Leśna Polana” (czwartek) w godzinach 10.00 -  18:00.

 

Dnia 09.09.2020r. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarosławiu w związku z pracami nad budżetem na 2021r. oraz w związku ze zmianą przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia, złożył wniosek do Burmistrza i Rady Miasta o zaplanowanie środków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.

 

Dnia 09.09.2020r. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarosławiu w związku z pracami nad budżetem na 2021r. oraz w związku ze zmianą przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia, złożył wniosek do Starosty i Rady Powiatu o zaplanowanie środków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski.

 

Dnia  04.09.2020 r. (piątek) o godz.16.00 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu.

Dnia  23.06.2020 r. (wtorek) o godz.14.20  odbyło się posiedzenie online Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu.

Dnia  11.03.2020 r. (środa)  odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu.

Dnia  31.01.2020 r. (piątek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu.

Dnia  30.01.2020 r. (czwartek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu.

Dnia  30.01.2020 r. (czwartek)  o godz.15:30 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie  Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ZNP w Jarosławiu.

Dnia 15.01.2020r. (środa) o gdz.15.30  "Zajazd nad Sanem" ul. Sanowa 15 odbyło się spotkanie opłatkowe Oddziałowej Sekcji  Emerytów i Rencistów  ZNP w Jarosławiu.

      Dojazd autokarem podstawionym o godz. 14:50 koło kina Westerplatte (przystanek MKS).

      Powrót autokarem z parkingu restauracji godz. 20:00 - 20:30 

Dnia  13.12.2019 r.  (piątek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu.

Dnia  29.11.2019 r.  (piątek) o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału  w Jarosławiu

  Dnia  18.10.2019 r.  (piątek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu.

  Dnia  18.10.2019 r.  (piątek) o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału  w Jarosławiu.

  Dnia 16.10.2018r. (środa) o gdz.15.30  "Zajazd nad Sanem" ul. Sanowa 15 odbyło się  uroczyste spotkanie z okazji DEN  Oddziałowej Sekcji  Emerytów i Rencistów  ZNP w Jarosławiu.

  Dnia 5 - 6.10.2019r. odbyło się wyjazdowe szkolenie dla członków związku.

  Dnia 4.10.2019 r. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarosławiu w związku z pracami nad budżetem na 2020 r. oraz w związku ze zmianą przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia, złożył wniosek do Starosty i Rady Powiatu Jarosławskiego o zaplanowanie środków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat jarosławski.

  Dnia  10.09.2019 r.  (wtorek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu.

  Dnia 21.08.2019r. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarosławiu w związku z pracami nad budżetem na 2020r. oraz w związku ze zmianą przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia, złożył wniosek do Burmistrza i Rady Miasta o zaplanowanie środków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.

  Dnia 9.07.2019r. Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu, w związku z licznymi głosami nauczycieli biorących udział w sporze zbiorowym szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jarosławski, zwróciło się z uprzejmą prośba o uwzględnienie, w ramach niewykorzystanych środków finansowych znajdujących się w planach finansowych szkół i placówek na rok 2019, możliwości  przeznaczenia tych środków na zorganizowanie przez dyrektorów płatnych zajęć pozalekcyjnych oraz konsultacji maturalnych.

  Dnia  28.06.2019 r.  (piątek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu.

   Dnia 21.06.2019 r. zostało wystosowane pismo do Burmistrza dotyczące sposobu naliczania potrąceń od wynagrodzeń nauczycieli uczestniczących w strajku.

  Dnia  13.06.2019 r.  (czwartek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu.

   Dnia 21.05.2019r. (wtorek) o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie nowego Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej

  Dnia 9.05.2019r.  (czwartek) o godz. 10:00 w restauracji Klasyczna ul. Słowackiego 4/6

 odbyła się  Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów Oddziału ZNP w Jarosławiu.

  Dnia  3.04.2019r. (środa) o godz. 9:30 w lokalu budynku fabryki "San" przy ul. Piekarskiej odbyło się  zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów.

  Dnia 29.03.2019r. (piątek) godz. 16:30 w  budynku Związku ul. Kopernika 3 odbyło się zebranie

Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi.

  Dnia  29.04.2019 r odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu.

  Dnia  12.04.2019 r odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu.

  Dnia  8.04.2019 r odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu.

  8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się największy strajk w polskiej oświacie – strajk na rzecz dobrej edukacji

  Dnia  14.03.2019 r.  (czwartek)  o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu.

  Dnia  14.03.2019 r.  (czwartek)   o godz.14:30 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału  ZNP w Jarosławiu.

  Dnia  28.02.2019 r.  (czwartek)  o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału, Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu - zapraszamy

  Dnia  25.01.2019 r.  (piątek)  o godz.14:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Prezesów Ognisk ZNP w Jarosławiu.

  Dnia  24.01.2019 r.  (czwartek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ZNP w Jarosławiu.

 

  W wyniku akcją zbierania podpisów wśród wszystkich pracowników szkół /placówek przeciwko projektowi połączenia obsługi finansowo-księgowej w powiecie jarosławskim i planowanymi zwolnieniami pracowników  informuję, że zebraliśmy ponad 400 podpisów przeciwko projektowi i dnia 2.01.2019 r. zostało wysłane pismo wraz z podpisami do Starosty i Rady Powiatu Jarosławskiego z prośbą o zaprzestanie forsowania w/w projektu.

W związku z tym  zwracam się z wyrazami podziękowania do Prezesów Ognisk ZNP, członków związku

i wszystkich pracowników szkół /placówek, którzy solidarnie wsparli naszą akcję.

 

  Dnia 7.12.2018r.  (piątek)  o godz.15:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium ZO ZNP

w Jarosławiu, które podjęło decyzję o przeprowadzeniu w dniach 17 – 21 grudnia 2018 r. akcję zbierania podpisów wśród pracowników szkół i placówek oświatowych przeciwko projektowi połączenia obsługi finansowo-księgowej tych jednostek, podległych pod powiat jarosławski i planowanymi zwolnieniami pracowników. 

   Zarząd Oddziału ZNP w Jarosławiu w grudniu 2018r. wystąpił do Burmistrza i Rady Miasta Jarosławia z pismami w sprawie waloryzacji podwyżek dla pracowników administracji i obsługi na 2019r.

Linki / Archiwum

 

           Związek Nauczycielstwa Polskiego
                      www.znp.edu.pl 
           Okręg Podkarpacki ZNP   
                      www.podkarpacie.znp.edu.pl/   
           Ministerstwo Edukacji Narodowej
                      www.men.waw.pl
           Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
                      www.ko.rzeszow.pl
           Urząd Miasta Jarosław
                      www.jaroslaw.pl/
           Powiat jarosławski
                      starostwo.jaroslaw.pl/   

  Archiwum

  Archiwum 2008

  Archiwum 2006/2007