Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Jarosławiu


ul. Sienkiewicza 3   37-500 Jarosław  tel/fax: (016) 6215278

Dnia 14.10.2008r. o godz.15:30  w Jarosławiu w restauracji  "Słowik" odbyło się uroczyste spotkanie Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP z okazji DEN i 46 rocznicy powstania sekcji. W spotkaniu uczestniczył Prezes Okręgu Podkarpackiego Stanisław Kłak

Sekcja Emerytów i Rencistów
Strona główna
Dnia 19.04.2006r. odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Sekcji Emerytów i Rencistów. Przewodniczącym został Kol. Edward Tokarski.
Tel: 016 6212829
 Dnia 14.12.2006r. o gdz.15.00 w siedzibie naszego Związku odbyło sie historyczne spotkanie opłatkowe Prezydium Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP 
 z Prezydium Sekcji Emerytówi i Rencistów Solidarność oraz pożegnanie kol. Bolesława Strzelca byłego Przewodniczącego SEiR ZNP w Jarosławiu.
Przewodniczącym SEiR -  Edward Tokarski.
Jan Szymski  
Tadeusz Jamróz 
Józef Małek
Maria Wesołowska
Konstanty Majsterkiewicz
Jan Rupnicki
Eugeniusz Kinasz
Emilia Gaszyńska
Dominik Domagala
Grażyna Turczynowska
Zarząd  SEiR  
W dniu 11.01.2007r. godz. 15.00 w lokalu "U SŁowika" odbyło się sptkanie opłatkowe zorganizowane przez Sekcję Emerytów i Rencistów. Wzięło w nim udział 
160 osób. Wśród zaproszonych gości: byli przedstawiciel Urzędu Miasta Pan Wiktor Szajowski, Prezes Oddziału ZNP w Jarosławiu Kol. Andrzej Mamak Uroczyste 
życzenia zebranym złożył Przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów Kol. Edward Tokarski oraz właściciel lokalu Tadeusz Słowik. Uroczystość prowadził Kol. 
Władysław Borek, który przeczytał ewangelię, po której minutą ciszy uczczono pamięć tych, co odeszli. Kol. Barbara Cerlich wraz z Kol. Janiną Dyrda i Władysławą
 Kozioł odśpiewały żartobliwe kuplety dotyczące koleżanek i kolegów z Zarządu SEiR. Odśpiewano wiele kolęd , a do tańca przygrywała orkiestra. Spotkania takie 
pozwalają  cieszyć się życiem.