Obchody 
100 - lecia ZNP w Jarosławiu
   Strona główna
     Dnia 16.09.2005 r. odbyła się uroczystość  obchodów jubileuszu 100 - lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Hasłem  spotkania Zarządu Oddziału ZNP w 
Jarosławiu były słowa C.K. Norwida:  "Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd sie wyszło" 
     W uroczystości naszej  uczestniczyły władze Związkowe ZNP w Rzeszowie, władze powiatowe i miejskie oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.W zwiazku 
 z rocznicą zostały wręczone odznaczenia, medale pamiątkowe i listy gratulacyjne zasłużonym członkom Związku.W części artystycznej wystąpiły dzieci z Przedszkola 
 Nr 10, które przygotowywała kol. Jolanta Mazur i SP Nr10 pod kierunkiem kol.Grażyny Barańskiej oraz młodzież ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego - opiekun  
kol. Artur Żyła.Uroczystość odbyła się w Bursie Miedzyszkolnej - za co szczególne podziekowania składamy Panu Dyrektorowi Bartłomiejowi Kordasowi i kol. Irenie  
Argasińskiej.   
       Wcześniej w miesiącach II - V  2005r. odbyły się rocznicowe spotkania w Ogniskach. Każdy członek Ogniska dostał upominek.
    Dnia 20.10.2005r. w Ognisku ZNP przy Centrum Kształcenia Prakycznego w Jarosławiu odbyły się obchody  100-lecia ZNP. W uroczystości uczestniczyli 
zaproszeni goście tj. prezes Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu Kol. Janina Turoczy i dyrektorzy Centrum Pan Tomasz Pudlak, Pan Marek Machnik i Pan
 Piotr Chmiel. Podczas uroczystości rozdano dyplomy i upominki dla zasłużonych członków ZNP oraz wręczono legitymacje dla nowo przyjętych  członków.