Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów Oddziału ZNP w Jarosławiu - 21.05.2014r.  

Wśród zaproszonych gości uczestniczył Prezes Okręgu Podkarpackiego Kol. Stanisław Kłak