Jubileusz 105 rocznicy powstania pierwszego Ogniska Związkowego na ziemi jarosławskiej

uroczyście świętowali członkowie Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarosławiu. Związek rozpoczął swoją działalność 20 sierpnia 1906r. zarejestrowany reskryptem CK Namiestnictwa jako Krajowy Związek Nauczycielstwa Polskiego w Galicji. Rys historyczny i jego działalność przedstawił Prezes Oddział ZNP w Jarosławiu Andrzej Mamak. Uroczystość był również okazją do uhonorowania 8 członków związku odznakami za 50 letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił zespół akordeonistów z jarosławskiej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina oraz solistki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wiceminister Gospodarki Mieczysław Kasprzak, Poseł na Sejm Tomasz Kulesza, Starosta jarosławski Jerzy Batycki, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zofia Karwańska, Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Rzeszowie Irena Cios oraz Przewodniczący Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów w Jarosławiu Edward Tokarski.