A K T U A L N O Ś C I
 
Powrót
        Dnia 19.05.2006r. o godz. 11.00 w Bursie Międzyszkolnej odbyła sie Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału ZNP w Jarosławiu. 
W wyniku wyborów Prezesem Oddziału na lata 2006-2010 został Kol. Andrzej Mamak Wybrano również nowy Zarząd w liczbie 27 osób. Na 
konferencji zostali oddznaczeni zasłużeni związkowcy za 50 letnią działalność w Związku. Podziękowano i obdarowano  drobnymi upominkami 
członków Związku odchodzących na emeryturę. Konferencja zakończyła się współny obiadem.