AKTUALNOŚCI
      W dniach 7-9 października 2006r. w Krynicy odbyło się wyjazdowe szkolenie nowo  wybranego Zarządu 
Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Prezesów Ognisk. Szkolenie przeprowadził Prezes Okręgu Podkarpackiego 
Kol. Stanisław Kłak. Podczas wyjazdu był czas wytężonej pracy (szkolenie,posiedzenie Zarządu Oddziału), 
odpoczynku i zabawy. 
 
Strona główna