AKTUALNOŚCI
Święto Niepodległości Narodowej  11.11.2006 r.  złożenie wieńca pod Pomnikiem Golgoty w Opactwie Benedektynek  w Jarosławiu.
Powrót