AKTUALNOŚCI
Powrót
Dnia 14.12.2006r. o gdz.10.00  odbyło sie posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu oraz Prezesów Ognisk ZNP , połączone ze  szkoleniem prowadzonym przez prezesa Okregu 
Podkarpackiego kol. Stanisława Kłaka. Spotkanie świątecze uświetnił występ dzieci z przedszkola Nr 10 w Jarosławiu.