AKTUALNOŚCI
Powrót
Zebrania w Ogniskach Oddziału 2007r.
      W dniu 08.01.2006r. w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jarosławiu odbyło się wspólne spotkanie 
ognisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 i przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich 
w Jarosławiu. Gospodarzami spotkania były: Kol. Ewa Turek i Kol. Barbara Chodań-Eider Prezesi Ognisk. 
Uczestniczyło w nim 15 osób oraz prezes Oddziału ZNP Kol. Andrzej Mamak. Spotkaniu towarzyszył  
świąteczno-noworoczny nastroju, śpiewano kolędy przy akompaniamencie Kol. Barbary Wasieczko. 
Koleżanki wystąpiły z inicjatywą zorganizowania kuligu w sobotę przed feriami. 
          Dnia 17.01.2007 r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi o godz. 15.00 odbyło się spotkanie członków ZNP. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób. 
Zebranie przygotowała i prowadziła Prezes Ogniska Kol. Anna Gross. W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Oddziału Kol. Andrzej Mamak , który przedstawił 
aktualną sytuację w naszym Oddziale. Podczas zebrania podjęto decyzję o utworzeniu odrębnego ogniwa przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Ks. Jana 
Twardowskiego. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Sprawy poruszane na spotkaniu to: podział dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i 
dyrektorów, dodatki za prace w trudnych warunkach, propozycja utworzenia kabaretu nauczycielskiego oraz sekcji piłki siatkowej. 
Najmłodszy uczestnik spotkania
                Dnia 01.02.2007 r. w Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Jarosławiu odbyło się spotkanie członków ZNP. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób.  Zebranie 
przygotowała i prowadziła Prezes Ogniska Kol. Jolanta Mazur. W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Oddziału Kol. Andrzej Mamak. Podczs spotkania 
zostały omówione zasady funkjonowania ZNP w bieżącej kadencji. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Sprawy poruszane na spotkaniu to: 
zasady wypłacania dodatku wychowawczego dla nauczycieli przedszkoli, sprawy związane z legitymacjami służbowymi. Omówione zostały zasady korzystania 
ze szkoleń organizowanych przez ZNP oraz imprez kulturalno-oświatowych.Mocnym punktem spotkania była analiza problemów pracowników administarcji 
i obsługi.Dyskutowano na temat podwyżek płac i możliwości awansu  dla tej grupy zawodowej. 
      Dnia 08.02.2007 r. w Szkle Podstawowej Nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu odbyło sie spotkanie członków ZNP. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób. Byli to
 członkowie dwóch Ognisk - przy Miejskim Przedszkolu Nr 8 im. M. Montessori i przy SP Nr 10. Gospodarzami spotkania byli Prezesi obu Ognisk: Kol. Beata Bąk i Kol. 
Halina Olejarz. W spotkaniu uczestniczył Prezes Oddziału Kol. Andrzej Mamak. Uczestnicy poruszli sprawy dotyczące pracy zwiazkowej i dydaktyczno - wychowawczej.
 Niektóre sprawy wyjaśniali: Przewodnicząca Sekcji Administracji i Obsługi Kol. Maria Wojciechowska i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kol. Małgorzata 
Tomaszewska.Na wesoło odbyło sie przyjęcie nowych członków. Na zakończenie dla cierpliwych "podano"  puzle.