Aktualności
         Dnia 26 lutego 2007r. w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Oddziału ZNP i Prezydium Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu.
 W spotkaniu uczestniczyli ze strony związku zawodowego 
Solidarność: Jadwiga Piątek - przewodnicząca, Marta Wawrzyszko - z-ca przewodniczącej, Bożena Pałasz-Matuła, Regina Moskal, Honorata Kowalska, Adam 
Kontek, Andrzej Tokarz; ze strony ZNP: Andrzej Mamak - prezes, Grażyna  Barańska - v-ce prezes, Ewa Widaj - v-ce prezes, Danuta Naczas, Maria 
Wojciechowska, Jolanta Mazur, Małgorzata Tomaszewska, Adam Kroczek.
        Współpracę podjęto po to, aby wspólny głos obu nauczycielskich związków miał większą siłę oddziaływania.
 Poruszono problem naboru uczniów do szkół średnich. Z symulacji wynika, że będzie brakowało uczniów, co niesie za sobą mniejszą ilość oddziałów. Jako 
związki powinniśmy monitować sprawę limitów uczniów w oddziałach. Mniej liczne klasy wpłyną m. inn. na wyższy poziom nauczania, zapewnią nauczycielom 
już uczącym etaty.  
         Poruszono sprawę dzienników internetowych "e'Campus" w szkołach średnich. Nauczyciele z dezaprobatą odnoszą się do tego programu i niejednokrotnie 
wyrażali swoje niezadowolenie.
         Debatowano nad sprawą podwyżek dla nauczycieli , pracowników administracji i obsługi oraz nad sprawą dodatku za wychowawstwo w przedszkolach. 
Związkowcy postanowili kontynuować rozmowy w tej sprawie. Podjęto też problem legitymacji służbowych dla tej grupy nauczycieli.
Powrót