AKTUALNOŚCI
Powrót
          Dnia 14.03.2007r odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału, Presesów Ognisk i Komisji Rewizyjnej zorganizowane w zabytkowym 
Pałacu w Zarzeczu. Wśród zaproszonych gości był Prezes Okregu Podkarpackiego Kol. Sanisław Kłak, który przeprowadził szkolenie związkowe. 
Spotkanie uświetnił koncert gitarowy.